ALT-KOM Firma ALT-KOM powstała na początku 2009 roku. Podstawowym zakresem działalności jest świadczenie usług dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem technologii radiowej WiFi oraz lokalnych sieci przewodowych LAN.

Od początku działalności stawiamy sobie za cel zapewnienie możliwie najwyższej jakości usług za rozsądną cenę. Podłączenia klientów realizujemy z wykorzystaniem radiowej transmisji w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz używając do tego sprzętu najwyższej jakości dedykowanego dla profesjonalnych rozwiązań bezprzewodowych.

Priorytetowo traktujemy szczególnie te projekty , które przyczyniają się do zapobiegania tzw. "wykluczeniu cyfrowemu" czyli projekty zorientowane na zapewnienie dostępu do sieci Internet dla miejscowości oddalonych od aglomeracji miejskich dla których dostęp do Internetu jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i pozwala na większą konkurencyjność lokalnych firm.

Jesteśmy również alternatywą dla usług świadczonych przez dużych dostawców Internetu dla których często nie są ważne lokalne uwarunkowania i potrzeby klientów.